Вид стая
Mеста
 Брой от типа
Юни
Юли
 Август
 Септември
 Силен зимен/Слаб зимен/Друг сезон
Студио

2
  1
25
35
35
25
Не се дава
 Студио

3
  1
35
45
45
35
Не се дава
 Апартамент

4
  2
45
60
60
45
Не се дава 
   Апартамент
5
  1
55
67
67
55
Не се дава
*цената е обща за помещението на вечер