Вид стая
Mеста
 Брой от типа
Юни
Юли
 Август
 Септември
 Силен зимен/Слаб зимен/Друг сезон
Студио

2
  1
35
40
40
35
Не се дава
 Студио

3
  1
45
50
50
45
Не се дава
 Апартамент

4
  2
55
65
65
55
Не се дава 
   Апартамент
5
  1
60
70
70
60
Не се дава
*цената е обща за помещението на вечер